پویش کمک فوری به کودکان زلزله زده کرمانشاهی
Loading
0%

چرا باید در پویش ما شرکت کنید؟

چون ما به صورت مستند شما را همراه خود خواهیم کرد و به قلب فاجعه خواهیم برد
ما به جای متمرکز شدن روی شهرهای اشباع شده از کمک های مردمی در روستاهای دورافتاده فعالیت خواهیم کرد و به آسیب پذیرترین قشر یعنی کودکان خواهیم پرداخت.

1

سفرهای انجام شده

232

کودکان دلداری شده

9

روستاهای بازدید شده

4

روزهای عملیاتی

کتاب ها و دانشنامه های علمی

بی شک یکی از بهترین هدایا به آینده سازان تحت فشار امروز کتاب هایی است که ذهنشان رو روشن کرده و به قدرت و بینش علمی شان بیفزاید.

کتاب ها و سرگرمی های فنی

کتاب های راهنمای ساخت کاردستی و یا آشنایی با صنایع مختلف و یا اسباب بازی های مرتبط با این حوزه جزو نیازهای نادیده ی این کودکان هستند.

لباس و پوشاک زمستانی

حیاتی ترین چیز برای زنده ماندن در زمستان زاگرس بعد از امید قطعا لباس گرم و پوشاک مناسب است که امیدواریم شما در این زمینه ما را همراهی کنید.

شطرنج و سرگرمی های فکری

اگر دوست دارید به آینده ی کودکان بیشتر اهمیت دهید، کافیست با ارسال و حمایت از تهیه ی بازی ها و سرگرمی های فکری ما را یاری دهید

کارگاه های آموزشی کسب و کارهای کوچک

شاید امروز هنوز زود باشد ولی قطعا به زودی به سمت برگزاری این کارگاه ها با قصد توانمندسازی نواحی زلزله زده جهت توسعه سرمایه شان خواهیم رفت.

گفت و گو و دلداری

شاید باورتان نشود، ولی بزرگ ترین هدیه برای عزیزان داغدیده، تنها گوش شنواست... بگذاریم درآغوش ما آزادانه گریه کنند.

گزارش تصویری از سفر اول

صفحات را ورق بزنید و بدانید هیچ کدام از این لبخندها بی یاری شما میسر نبوده است.

زمستان زاگرس خواهد گذشت

مهم تر از این زمستان فصلی، زمستان بیکاری و فقر است.
بیایید بذر دانش و کارآفرینی را در زاگرس بکاریم.

کمک های غیرنقدی 1 همین حالا حمایت کنید. کمک های غیرنقدی 2